Изтъргуваха 25% от капитала на „И Ар Джи Капитал 3“

Акциите на дружеството поскъпват с 60% след 39 сделки с оборот от над 2 млн. лв.

Изтъргуваха 25% от капитала на „И Ар Джи Капитал 3“

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

(5ER / ERGC3)
Коментари